Shonkhor - Delivery

Манайх нарийн төвөгтэй олон талт үйл явцын ил тод байдал, үр ашгийн нарийн зураглал бүхий хүргэлт үйлчилгээний системийг хэд хэдэн өөр хувилбараар монголдоо хөгжүүлэлтэнд оруулж хэрэглэгч, харилцагчийн дундах гүүр бүхий платформыг 5 жилийн турш сайжруулан хөгжүүлж харилцагчдад нийлүүлсэн туршлагатай. Нийлүүлэлтийн гижин хэлхээний менежмент: Үйлдвэрлэгчээс худалдан авагч хүртэл нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжин барааг хянах үйл явцыг автоматжуулж, залилан мэхлэх эрсдлийг бууруулж, үр ашгийг дээшлүүлдэг. Ачаа, ачааг хянах: Логистикийн гинжин хэлхээний янз бүрийг үе шатыг дамжин өнгөрөх ачаа, ачааг хянаж автоматжуулахад ашиглана. Энэ нь үр ашигийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ алдагдал
эвдрэлийн аюулыг бууруулна.

Төлбөрийн боловсруулалт: Тээвэр зуучлал, агуулах зэрэг логистикийн үйлчилгээний төлбөрийн процессыг автоматжуулах үйл явц юм. Монголд бүх төрлийн төлбөрийн шийдлийг шийдсэн бөгөөд харилцагчдад тохиромжтой бүх төрлийн санхүүгийн программыг системд нэвтрүүлж, интеграци хийх бүрэн боломжтой.

Баримт бичгийн автоматжуулалт:

Тээвэр, хүргэлтийн системд ашиглагдаж буй бүх төрлийн бараа болон захиалга, санхүүгийн үйл явцыг тайлангуудыг баримт бичиг байдлаар хадгалж хянахад тус модулийн зорилго оршино. Ингэснээр хүргэлтийн үйлчилгээний үйл явцын автоматжуулалт хангалттай сайн гэж үзэх боломжтой болох юм. Нийцлийн менежмент: Тээвэр, хүргэлт үйлчилгээ, гаалийн зохицуулалт, аюулгүй байдлын стандарт зэрэг ложистиктэй холбоотой дүрэм журам, стандартыг дагаж мөрдөх үйл явцыг автоматжуулснаар зөрчлийн эрсдлийг бууруулж, бодит цагийн хяналт, автомат бүртгэл хөтлөх замаар дагаж мөрдөх удирдлагын хурдыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Info

Хөгжүүлэлт хийсэн хугацаа: 3 сар

Харилцагч: Таван Шонхор Трэйдинг ХХК

Хүргэлт, ложистик

Вебсайт харах

Та ямар шийдэл хайж байна ?